Zasady Akademii Magic Freestyle

Akademia Magic Freestyle kładzie nacisk na polepszanie umiejętności, do nauki trików i osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne będzie pokonywanie levelów. Ponadto, grupy będą dzielone ze względu na umiejętności, a nie na wiek zawodnika.

 

ZASADY AWANSU/PROMOCJI NA WYŻSZY LEVEL :
1. Zawodnik wykonał więcej niż połowę wymaganych zadań/trików przewidzianych dla danego poziomu.*
2. Ćwiczący opanował wiedzę teoretyczną i nazewnictwo trików oraz kombinacji omawianych na danym levelu.
3. Gracz sumiennie wykonuje rozgrzewkę oraz zachowuje zasady zdrowej rywalizacji podczas gier i zabaw ruchowych.
4. Zawodnik zachowuję się w porządku wobec współćwiczących oraz nie utrudnia w prowadzeniu zajęć.
5. Gracz szanuje powierzony mu sprzęt i dba o bezpieczeństwo na hali podczas treningu.

 

*W przypadku dużych problemów, trudności z pokonaniem danego poziomu przez gracza przewidziane są triki alternatywne, które zostaną przedstawione zawodnikowi przez prowadzących. Poziom trudności triku zastępczego będzie podobny i dopasowany do poziomu, na którym ćwiczący się znajduje i indywidualnie dopasowany do preferowanego przez niego stylu gry. Zamiana triku może nastąpić jednorazowo na danym levelu i uzależniona jest od ilości już wykonanych sztuczek i pracy włożonej w powierzone mu zadania przez gracza.

 

W strukturze Akademii Magic Freestyle przewidujemy 25 poziomów, do zaliczenia pierwszego levelu będą wymagane następujące czynności: żonglerka nogami w pozycji stojącej, żonglerka nogami w pozycji siedzącej, Trik ATW – wykonywany po odbiciu piłki od podłoża (wykonany na obie nogi), Trik Stepovers – przekładanie nóg nad piłką na zewnątrz i do zewnątrz, w celu zmylenia przeciwnika oraz Foot Stall (trzymanie piłki na stopie).
Oczywiście istnieje możliwość zamiany triku na alternatywny, jeżeli przedstawiony wcześniej element będzie przysparzał trudności.